Close

O día a día en granxas con sistemas de monitorización. Jesús Pablo Blanco Rozas. Granxa Xustás, SL.